Re: SV: hej

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

 On Thursday 06 September 2007 10:37:06 jonsson@xxxxxxxxxxx wrote:
> Fedora 7 då den har inbyggd skärmläsare dock inte med svenskt tal
>
> ________________ Reply Header ________________
> Subject:	SV: hej
> Author:	"Jonas Nolvi" <jonas.nolvi@xxxxxx>
> Date:		2007 september 06 14.00
>
> På tal om Linux.....vilken linux dist rekommenderar du för synskadade?
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: mattias [mailto:jonsson@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 16:47
> Till: Jonas Nolvi
> Ämne: SV: hej
>
> Vilken linux kör du?
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jonas Nolvi [mailto:jonas.nolvi@xxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 15:32
> Till: mattias
> Ämne: SV: hej
>
>
> Ok. det kan jag förstå.
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: mattias [mailto:jonsson@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 10:30
> Till: Jonas Nolvi
> Ämne: SV: hej
>
> Hade linux på servern ett tag men numera är det windows 2000 server som
> gäller Pga mail server på linux var allt annat än lätt
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jonas Nolvi [mailto:jonas.nolvi@xxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 10:21
> Till: mattias
> Ämne: SV: hej
>
>
> Men hur går det med jobbet/skolan da?
>
> Jobbar du nått med Linux?
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: mattias [mailto:jonsson@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 10:17
> Till: Jonas Nolvi
> Ämne: SV: hej
>
> Jo han sa det igår
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jonas Nolvi [mailto:jonas.nolvi@xxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 10:14
> Till: mattias
> Ämne: SV: hej
>
>
> Jörgen och jag servar elevernas datorer nu när dom är på lägerskola
>
> // Jonas
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: mattias [mailto:jonsson@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 09:10
> Till: Jonas Nolvi
> Ämne: SV: hej
>
> Inte mycket
> Blir mest data
> Meckar med min server
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Jonas Nolvi [mailto:jonas.nolvi@xxxxxx]
> Skickat: den 5 september 2007 07:55
> Till: mattias
> Ämne: SV: hej
>
>
> Joda det är bara bra.
> Vad gör du nu för tiden?
>
> // Jonas
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: mattias [mailto:jonsson@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 4 september 2007 20:53
> Till: Jonas Nolvi
> Ämne: hej
>
> Läget? Med mig är det bra
> /mattias

Interesting, I'll let the other members to guess what's going on here and then 
I will correct them.
This is just a test to see if they know other language aside from the english

Come on guys!

-- 
Manuel Arostegui Ramirez.

Electronic Mail is not secure, may not be read every day, and should not
be used for urgent or sensitive issues.


[Index of Archives]     [Current Fedora Users]     [Fedora Desktop]     [Fedora SELinux]     [Yosemite News]     [Yosemite Photos]     [KDE Users]     [Fedora Tools]     [Fedora Docs]

  Powered by Linux